Allah’tan başkasına dua etmek şirktir

HAMD ALEMLERIN RABBI OLAN ALLAH’A MAHSUSTUR

Allah’tan baskasina dua etmek sirktir
Sirklerin cok fazla cogaldigi bir zamanda yasadigimiz icin, ilim ehlinin ve ilim talebelerinin bu konuda Muslumanlari uyarmalari eskisinden daha fazla gerekmistir. Bende bunu gorunce, hele Turkiye’de sapiklarin Allah’tan baskasina dua edip “ey abdulkadir geylani ey fulanca benim sunumu bunumu gider” seklinde yapilan Dualari caiz gormeye basladiklarini gorunce. Bunu gercekten islam icin cok buyuk bir tehlike olarak gordugum icin hizlica kisa bir risale yazmaya karar verdim.
Bunun daha da kotusu, bu sapiklar kendilerine Kuran’dan ve Sunnet’den ve hatta alimlerin sozlerinden delil getirmeleridir. Tabiki getirdikleri delillerin neye delalet ettigini anlamadiklari icin zikrettigi delilleri getirmektedirler. Onlarin bu yaptiklari hile, belki guclu ilim taleblerini aldirmaya bilir. Ama ilmi seviyesi cok olmayan bir Musluman kardesimizin itikadina sorun verebilir.
En buyuk delilleri ise, ihtilafli olan tevessul konusundaki alimlerin sozlerini alip Allah’tan baskasina dua etmek icin delil getirirler. Iste bir Musluman bunu anlarsa tuzaklarina Allah’in izni ile dusmez.
Bende bu kisa risalemde Allah’in izni ile butun muslumanlarin tarih boyunca Allah’tan baskasina dua etmenin sirk oldugunu soylediklerini isbatlayacagim.
Daha da ilginci eski muteber tasavvuf imamlari bile(imam Subuki gibi) Allah’tan baskasina dua etmeyi sirk olarak gormuslerdir. Ama yinede gunuzmudeki sapiklar bu delilleri gormemezlikten gelirler.
Simdide cok uzatmadan kisaca bu konudaki toparladigim delillerin bir kismini zikredecegim. Umarim Musluman kardeslerime fayda verir.
Bu risalemi dort bolume ayridim. Birinci bolumde ayetleri zikrederek bazi mufessirlerin sozlerini zikredecegim. Ikinci bolumde hadisleri zikredecegim. Ucuncu bolumde ise alimlerin sozlerini zikredecegim. Dorduncu bolumde ise bu meseledeki Icma’yi zikredecegim. Son olarakta bazi faydalar vererek kisa risalemi bitirecegim insallah.
ZIKREDECEGIMIZ DELILLER
1-KURAN’DAN DELILLER:
A: Allah soyle buyurur: (Andolsun ki onlara: “O gökleri ve yeri kim yarattı?” diye soracak olsan: “Elbette Allah!” diyeceklerdir. O halde gördünüz ya Allah’tan başka çağırdıklarınızı! Eğer Allah bana bir zarar vermek isterse, onlar O’nun zararını giderebilirler mi? Yahut bana bir rahmet dilerse, onlar O’nun rahmetini tutabilirler mi? De ki: “Allah, bana yeter.” Tevekkül edenler, hep O’na dayanırlar.) zumer38.
ayetin arapcasindan direk terceme ettigimiz zaman : allahtan baskasina dua ettiginizi = cagirdiklarinizi, manasi cikiyor.
Hafiz Ibni kesir diyorki: «Andolsun ki onlara: Gökleri ve yeri yaratan kimdir? diye sorsan; muhakkak, Allah’tır, diyecekler.» Müşrikler Allah’ın her şeyi yaratan olduğunu itiraf ediyor, bununla birlikte hiç bir zarar ve faydaya gücü yetmeyen Allah’tan başka şeylere tapınıyorlardı. Bu sebepledir ki şöy*le buyrulur: «De ki: öyleyse söyleyin bakalım; Allah bana bir zarar vermek isterse, O’nu bırakıp ta taptıklarınız O’nun verdiği zararı giderebilir mi? Yahut bana bir rahmet dilerse, O’nun rahmetini önleye*bilir mi?» Elbette bunlardan hiç birine güç yetiremezler.
B: Allah soyle buyurur: Hatırla ki; Bir zaman İbrahim şöyle demişti: “Rabbim! Bu şehri güvenli kıl! Beni ve oğullarımı putlara tapmaktan uzak tut, Rabbim! Çünkü onlar (putlar) insanlardan birçoğunun sapmasına sebep oldular. Şimdi kim bana uyarsa, o bendendir; kim bana karşı gelirse, artık sen gerçekten çok bağışlayan ve çok merhamet edensin. Ibrahim 35-36.
Seyhulislam Ibni teymiyye bu ayetin tefsirinde derki: puta tapanlar’dan hic biri putlarin yeri ve gogu yarattiklarina inanmiyorlardi , halbuki bunlari sadece sefaatci ve vasitaci olarak kullaniyorlardi, bazi sebeplerden dolayi…(ettevessul velvesile 156)
C: Allah soyle buyurur: Andolsun ki onlara, “Gökleri ve yeri yaratan, güneşi ve ayı buyruğu altında tutan kimdir?” diye sorsan “Allah” derler. O halde nasıl (haktan) çevrilip döndürülüyorlar? . Ankebut61.
Ve buna benzer ayetler ayni tarzda Kuran’da bu ayetle birlikte alti yerde gecmistir. Ayetin tefsirlerini yer kaplamasin diye aktarmiyorum , okuyucu ibni kesire — nasir essadiye — taberi’ye vb bakarsa umarim ayeti kerimeyi daha iyi anlar.
D: Allah soyle buyurur: (Onlar mı hayırlı) yoksa, kendine yalvardığı zaman bunalmışa karşılık veren ve başındaki sıkıntıyı gideren, sizi yeryüzünün hakimleri yapan mı? Allah’ın yanında başka bir ilâh mı var? Ne kıt düşünüyorsunuz! Neml 62.
Bu ayetin tefsirinde ibni kesir ikrarci bir sekilde bir hikaye zikretmistir: Hafız îbn Asâkir, birisinin hâl tercemesinde … Dimaşk’dan Zebedânî ülkesine katırımla ücretli yolcu taşı*yordum. Bir keresinde bir adam katırıma bindi. Yolun bir kısmında gi*rilmeyen bir yola uğradık. Bana: Şu yolu tut, orası en yakın yoldur, de*di. Ben: O yolu bilmiyorum, dediysem de; hayır, aksine en yakın yol odur, dedi. O yola girdik. Taşlık bir yere, derin bir vâdîye ulaştık. Ora-, da bir sürü öldürülmüş kimse vardı. Bana: Katırın başını tut ki ineyim dedi. îndi, ayaklarını sıvadı, elbisesini toparladı ve yanındaki bıçağı çe*kerek üzerime yürüdü. Önünden kaçtım, peşime düştü. Allah aşkına deyip: Katın ve üzerindekileri al, dedim. O zâten benimdir, benim mak*sadım seni öldürmekktir, dedi. Onu, Allah ile ve Allah’ın çarptıracağı ceza ile korkutmak istedim, kulak asmadı. Önünde teslimiyet gösterdim ve: Beni bıraksan da iki rek’at namaz kılsam dedim. Acele et, dedi. Na*maz kılmak üzere kalktım fakat Kur’an okumada nutkum tutuldu, on*dan bir harf bile hatırıma gelmiyordu. Şaşkın bir halde dikilip kaldım. O ise: Haydi, bitir, diyordu. Allah Teâlâ benim dilimden «Yoksa, bu*nalmışa kendisine yakardığı zaman karşılık veren ve başındaki sıkın*tıyı gideren mi?…» âyetlerini akıtıverdi. Bir de gördüm ki elinde harbe olan bir atlı vâdînin girişinden çıkıverdi. Harbeyi o adam fırlattı da tam kalbine isabet ettirdi ve adam yıkılarak düştü. Atüya asılıp iliştim ve: Allah için sen kimsin? diye sordum. KENDISINE YAKARDIĞI ZAMAN BU*NALMIŞA KARŞILIK VEREN VE BAŞINDAKI SIKINTIYI GIDERENIN ELÇISIYIM, dedi. Yükü ile beraber katın aldım ve salimen döndüm, ayette acik bir sekilde zor durumda kalan’a dua edince yardim edecegini soyluyor, baskasinada dua etmek caiz olsa idi, bana ve benim velilerime dua ettiginiz zaman yetisiriz derdi, halbuki boyle demedi, hasa boyle demek allah’la baska bir seyi ortak kosmanin ta kendisidir.
Burada goruluyorki bu salih adam o anda ey Allah’in kullari gelin beni kurtarin dememis ve olme tehlikesi ile karsi karsi ile kalsa bile sadece allaha yalvarmis ve allah’da onu kurtarmistir.
E: Allah soyle buyurur: İyi bil ki, halis din ancak Allah’ındır. O’ndan başka birtakım dostlar tutanlar da şöyle demektedirler: “Biz onlara sadece bizi Allah’a daha çok yaklaştırsınlar diye ibadet ediyoruz.” Şüphe yok ki Allah, onların aralarında ihtilaf edip durdukları şeyde hükmünü verecektir. Herhalde yalancı ve nankör olan kimseyi Allah doğru yola çıkarmaz. Zumer3.
Bu ayetin tefsirini Hafiz ibni kesir cok guzel bir sekilde aciklamistir, derki: Allah Teâlâ putlara ibâdet eden müşriklerin: «Onlara, sırf bizi Al*lah’a yaklaştırsınlar diye ibâdet ediyoruz.» dediklerini haber verir. On*lar kendi kanılarına göre melek şeklini verdikleri putlara yönelerek bu suretlere tapınmaktadırlar. Bu suretlere tapınmalarını meleklere tapın*ma derecesinde tutmaktadırlar. Güya onlar Allah katında kendilerine yakın olan dünya işlerinde, rızıklarında ve muzaffer kılınmalarında Allah katında kendilerine şefaatçi olacaklardır. Bu inançları onları bu putlara tapınmaya sevketmektedir. Âhiret yurduna gelince; onlar zâ*ten âhiret gününü inkâr etmektedirler. Zeyd İbn Eşlem ve İbn Zeyd’-den naklen Katâde, Süddî ve Mâlik, «Sırf bizi Allah’a yaklaştırsınlar diye ibâdet ediyoruz.» âyetini şöyle anlatmaktadırlar: Onlar bize şefa*at etsinler ve Allah katında derece bakımından bizi O’na yaklaştırsınlar diye ibâdet ediyoruz. Yine bu sebepledir ki onlar, câhiliyyet döneminde haccettikleri zaman telbiyelerinde şöyle demekteydiler: «Buyur Rab-bımız, senin ortağın yok. Hem kendisine ve hem de mâlik olduklarına sahip olduğun sana ait bir ortak müstesna.» Eski ve yeni zamanlarda müşriklerin dayandığı yegâne şüphe budur. Allah’ın elçileri —Allah’ın salâtı ve selâmı hepsinin üzerine olsun— onlara gelmiş; bundan ken*dilerini alıkoyup men’etmişler, ibâdeti tek ve ortağı olmayan Allah’a tahsis etmeye çağırmışlardır. Bu durum müşriklerin kendiliklerinden uydurduğu bir şeydir. Yoksa Allah ne buna izin vermiş, ne de razı ol*muştur. Aksine buna buğzetmiş ve bundan men’etmiştir. «Andolsun ki her ümmete: Allah’a ibâdet edin ve putlardan kaçının, diye peygam*berler göndermişizdir.» (Nahl, 36), «Senden önce gönderdiğimiz her peygambere; Ben’den başka tanrı yoktur, Bana kulluk edin, diye vah-yetmişizdir.» (Enbiyâ, 25).
F- Allah soyle buyurur: Yoksa onlar Allah’tan başkasını şefaatçi mı edindiler? De ki: Onlar hiçbir şeye güç yetiremezler ve akıl erdiremezlerse de mi (şefaatçi edineceksiniz)?. Zumer 43.
Imam Razi Tefsirinde soyle demistir: bilki kafirler bir soru sordular ve soyle dediler: bizler bu putlara “ilah” olduklari icin tapmiyoruz, nede zarari ve faydasi oldugu icin tapiyoruz, bizler bu putlarin Allah katinda salih kimselerin sekilleri oldugu icin ibadet ediyoruz, ki bu buyuk zatlar Allah’in katinda bizlere Sefaatci olsunlar. Allah’ta onlari cevap Verdi:…(yukaridaki ayeti zikrediyor).
Ve cevap ise su sekilde olur:…(uzunca guzel bir cevap zikrettikten sonra soyle demistir iste bu nedenlerle Allah’a ibadet ile istigal etmek, baskasina ibadet ile istigal etmekten daha evladir(arapca baskisi ile 28.clt 285.sy).
Yine yunus suresinin tefsirinde musriklerin ibadetlerinden bahsederken soyle demistir: onun bir benzeride bi zamandaki insanlarin buyuklerinin kabirlerini yuceltmeleri gibidir, ve bununla birlikte onlar buyuklerinin kabirlerini yuceltirlerse onlar kiyamette Allah’in katinda sefaatciler olacgina inanirlar…
Derimki: iste burada acikca bizim Turkiye’deki kabirlerde yapilan olaylarin sirk oldugunu soylemistir.
2-HADISLERDEN DELILLER:
A: İbn Ebu Ha*tim burada Kays İbn Haccâc kanalıyla… İbn Abbâs’tan rivayet edi*len merfu bir hadisi zikreder ki şöyledir: Allah’ı (emirlerini) koru ki O da seni korusun. Allah (‘in emirlerini) muhafaza et ki O’nu karşında bulasin. Bollukta Allah’ı tanı ki darlıkta seni tanısın. Bir şey istediğin zaman Allah’tan iste. Yardım ve imdâd dilediğinde Allah’tan yardım dile. Bil ki bütün bir ümmet, Allah’ın senin hakkında yazmamış oldu*ğu bir zararı sana eriştirmek üzere bir araya gelseler sana zarar vere*mezler. Allah’ın senin lehine yazmamış olduğu bir faydayı sana ulaş*tırmak üzere bir araya gelseler sana hiç bir fayda veremezler. Sahife-ler kurumuş, kalemler kaldırılmıştır. Yakın üzere şükürle Allah için amel et. Bil ki, hoşlanmadığın bir şeye sabırda çok hayırlar vardır ve zafer sabırla beraber, ferahlık sıkıntıyla beraber, zorluk kolaylıkla be*raberdir.
Hadis sahihtir, tirmizi’de de gecer. Goruldugu gibi bir sey istendiginde nasilki Allah Rasulu s.a.v. Allah’tan iste diyor, keza yardim ve imdadida ondan istettiriyor.
B: ibni kesir derki: İmâm Ahmed der ki… onun da Hü-ceym oğulları kabilesinden birisinden rivayetinde o, şöyle anlatıyor: Ben: Ey Allah’ın elçisi, kime duâ ediyorsun? diye sordum, şöyle buyur*du: Ben O tek Allah’a duâ ediyorum ki, sana bir zarar dokunduğun*da O’na duâ edersen, senden bu zararı savıp giderir. Sen,.çöl bir arazî*de yolunu kaybedip te O’na duâ ettiğinde, yolunu sana gösterir. Sana bir kuraklık isabet ettiğinde O’na duâ edersen, sana bitki bitirir. Ben: Bana vasiyette bulun, dedim, şöyle buyurdu: Kimseye sövme. Kardeşini güler yüzle karşılaman veya su isteyen birinin kabına kovandan su bo*şaltman kadar küçük bile olsa hiç bir iyilikten uzak durma. Baldırla*rının yansına kadar elbiseni uzat. Biraz daha uzun olsun dersen, to*puklarına kadar uzat. Elbiseni yerde sürümekten sakın. Zîrâ elbiseyi yerde sürümek kibir ve kendisini beğenmektendir. Allah Teâlâ hiç bir zaman kibir ve kendini beğenmeyi sevmez.
Iste her muslumanin bu hadisi bir dusunup ve anlmaya calismasi gerekir, nasilki sadece Allah’tan istenecegini guzel bir sekilde acikliyor. Bu hadisten sonrada ibni kesir hadisin baska yollarindan konusuyor ve baska yollarda sahabenin adinin sarihen zikredilgini soyluyor, muracaat edilebilir.
C: Pegamberimiz s.a.v. soyle buyurmustur: adem oglu oldugunde uc sey haric butun amelleri kesilir, kesilmeyen sadaka, miras biraktigi ilim, ona dua edecek salih bir ogul.
Bu Hadisi imam Msulum sahihinde ve imam Malik Muvatta’da ve imam Safii Musedinde zikretmislerdir.
Iste bu hadiste adem oglunun dunya ile alakasinin kopacagini ve hatta uc sey haric dunya hayatindan istifade edemeyecegi cok nettir, ama halal sapiklar olulerin cagirildigi zaman gelebileceklerini iddia ediyorlar, acaba turkiye’deki sapiklar bu ucunun ustune birde insanlar onlara dua ettigi zaman allahi birakip, hemen insanlarin isteklerini yerine getiriyor, diye bir seydemi ekliyorlar acaba? acaba bu hadis hakkinda neler dusunuyorlar?
3-ALIMLERIN SOZLERI:
Burada alimlerin sozlerinin cok uzun olmasi nedeni ile zikrederken manasi ile ve kisaltarak zikretmeye calisacagim ve her alimin sozunden sonra hangi kitapta gectigini nakil edecegim ki isteyen aslina donup tafsilatli bir sekilde meseleye vakif olsun.
A:imam Ebulvefa ali bin ukayl el-funun adli eserinde, kagitlarin uzerine ey mevlam fulanca benim icin sunu bunu yap demeyi veya agaca dilek adamayi , kabirleri tazim etmeyi(sirke goturecek kadar tazim edip yuceltmeyi) ve OLULERDEN HACETLERINI GIDERMEYI ISTEME, gibi seyleri sirk sayip yapaninda kafir olacagni zikretmistir.
B: Buyuk Hafiz ibni el-cevzi , telbisu iblis adli eserinde imam Ebulvefa’nin sozlerini ikrar ederek zikretmistir.
C: imam ibni nehhas es-safii, kebair adli eserinde, Allah’tan baskasi adina dilek adamak, agaca, vb’nin ustune bir seyler baglamak, ve bununla birlikte boyle yapinca bunun sifa verdigini veya adaklarini Kabul ettigini dusunmenin sirk oldugunu aciklamistir.
D: imam ibni kayyim serhul-menazil adli eserinde, olulerden bir seyler istemenin sirk oldugunu zikretmistir.
E: Hafiz Muhammed bin Abdulhadi essarimul menki adli eserinde peygamberimizi s.a.v. tazim ederek taki ilah sifatlarini ona nisbet etmeye baslarlarsa bu yaptiklari sirk olup dindende cikma oldugunu zikretmistir.
F: el-fetava el-bezaziyye adli eserde(bu eser hanefi fikih kitaplarindandir, arapca olarak Elfetava Elhindiyye ile birlikte basilmistir) kim hocalarin ruhunun yanimizda oldugunu ve isittigini soylerse KAFIR OLUR, demislerdir.
Derim ki: bu Fetva’yi bir suru Hanefi alimi kitap’larinda zikretmislerdir, mesela: imam Ibni Nuceym Elhanefi “El-bahru Er-raik” adli buyuk Fikhi eserinin 5.clt. 134.syf. nakledip ikrar etmistir, halbuki kendisi Tekfirde ihtilafli olan konularda ihtilaf oldugunu zikreder, ama bu Fetva’yi nakledince bir ihtilaf oldugunu asla zikretmemistir.
Yine imam Seyhi Zade Elhanefi “Mecmau El-enhur” adli eserinde ayni sekilde bu Fetva’yi naklederek ikrar etmistir, (bir baskiya gore: 2.clt. 505.syf. bak – bir diger baskiya gore ise 1.clt. 699.syf. bak).
G: imam Sun-Allah el-halebi el-hanefi’nin, suleyman bin Abdullah teysirul-azizil-hamid adli eserinde nakil ettigi bir fetvasinda, zamanindaki olulerden bir seyler isteyenler ve olulerin oldukten sonrada fayda verecek diyenler ve buna benzer sozleri soyleyenlerin kendi vaktinde yeni turediklerini zikrederek, boyle yapanlarinda sirke dusecegini soylemistir.
H: imam Hafiz ibni kesir, el-bidaye ve en-nihaye adli eserinde soyle der: putlara tapmanin asli, aslinda kabirlerde ve kabirlerde olanlarda asiriya kacmaktan turemistir.
Iste gordugumuz gibi hafiz ibni kesir burada nasilda kabirdekiler hakkinda asiriya kacmak putlara tapmanin ta kendisi oldugunu aciklamis? Kabirdeki o olu olan kisi hakkinda asiriya kacmak onlara dua etmenin, onlarin yardim edeceklerine inanmak asiriya kacmanin ta kendisidir.
I: imam Makrizi tevhid kitabinda Allah’tan baskasini allah kadar sevmeyi , ona dua etmeyi vb gibi seyleri sirkten saymistir.
J: buyuk hanefi alimi imam Sahsevani soyle demistir: … eger bunu anlarsan bilki Allah Rasulu s.a.v. zamanindaki musriklerin sirk’leri bizim zamanimizdaki musriklerin sirklerinden daha azdir, cunku onlar zor zamanlarinda sadece Allah’a ihlasli bir sekilde olurlardir(dua ederlerdi), ama bunlar ise(gunumuzdekiler ise) zor gecirdikleri zamanlarinda da kolay gecirdikleri zamanlarda da Seyh’lerine(hocalarina) dua etmektedirler, Allah korusun. Imam Alusi Siyanetu El-insan adli eserinde zikretmistir.
K: bu hanefi imam’in dediginin bir benzerini imam Muhammed bin Abdulvehhab El-usulu Es-selase gibi bir kac eserinde zikretmistir.
4-MESELEDEKI ICMA:
A- Seyhulislam ibni teymiyye bir fetvasinda allah ile kendi arasina vasita koyan, onlara tevekkul eden, dua eden, bir seyler isteyen, ICMA ILE KAFIR OLMUSTUR, fetvasini vermistir.
Bu fetvayi Kabul edercesine kendi kitaplarinda zikreden alimler pek coktur mesela: ibni muflih elfuru adli eserinde , Aladdin ebul hasen suleyman el-mirdavi el-insaf adli fikihtaki buyuk eserinde, el-mer-i el-kermi gayetul munteha fi elcem-i beynel ikna-i ve el-muntehe adli eserinde, el-haccavi el-ikna adli eserinde vb zikretmislerdir.
B- Buyuk hanefi alimi Imam Birgivi hazretleri soyle demistir:
Kabir ziyaretleri, eger kabir’e namaz kilmak ve tavaf etmek ve opmek ve ellemek ve yuzu kabire deydirmek ve topragindan almak ve kabrin sahibine dua etmek, ve onlara siginmak ve onlardan yardim istemek ve rizik ve cocuk ve borclarini gidermesini istemek … iste bu ve buna benzer Putlara tapanlarin putlardan istediklerini istemek, iste bunlarin hic biri MUSLUMANLARIN IMAMLARININ ITTIFAKI ILE MESRU DEGILDIR (dinimizde yoktur), boyle bir seyi ne peygamberimiz s.a.v. yapmis nede sahabeler yapmis nede tabiinler nede buyuk imamlar yapmistir, iste boyle bir sirk ve bidat dolu bir ziyaret putlara tapanlardan alinmistir.
Ziyaretu el-kubur no:28. Mecalisu el-ebrar no:126. Nefaisu el-ezhar no:157. Hukmu Allah el-vahidu es-samed no:25. Cuhudu uleme-i el-hanefiyye fi ibtali akaidi el-kuburiyye no:1139.
Derimki: imam Birgivi hanefi alimlerinin buyuklerinden olmasi ile birlikte, uzerinde durdugumuz konu hakkinda cok fazla beyani ve izahi mevcuttur vardir. Allah ondan razi olsun.
SON OLARAK KONU ILE ALAKALI BAZI FAYDALAR:
Seyhulislam ibni teymiyye’nin konu ole alakali onemli bir sozu bir sozu:
bu konuda Seyhulislam ibni teymiyye tevessul risalesinde, uzunca guzel bir sey soyluyor: Ey efendim gel beni kurtar vb. gibi sozlerin sirk oldugunu soyluyor. Kendi zamaninda boyle yapan turkler ve hindistanli cahiller oldugunu zikrediyor. Bu yaptiklari dualarinin karsisinda seytanlar o cagirdiklari adamin kiligina girerek o kisilere gelip onlara yardim ettiklerini de soyluyor. Hatta bazilari kendisinin (yani ibni teymiyye’nin) kiligina girerek o cahiller kendisini cagirdiktan sonra, kendisinin sekline bir seytan girip onlarin istediklerini yaptigini soyleyenlerin oldugunu zikrediyor. Bu ve benzerlerinin sadece hurafe ve yalan ve seytalarin Allah’a sirk kossunlar diye cahil insanlar ile oynadiklari oyundan ibaret oldugunu belirtiyor.
Zamanimizdaki muslumaniz diye gecinen musriklerin eskileri:
Eski zamanlarda Hallac adinda bir musrik ortaya cikmis, ve o murik zamanimizdaki kabirlerden ve olulerden yardim isteyen musriklerin bir eski versiyonu gibi bir seydir, bu nedenle sapiklar hala gunumuze kadar Hallac adli musrigi savunmaktadirlar, bu nedenle bu munafik hakkinda imam Zehebi’nin bir sozunu aktarmada konu ile alakasi oldugunu dusunuyorum:
Hafiz Semseddin Ez-zehebi, Siyeri alami en-nubela adli eserinde, Hallac’in:…ve muvahhidlerin seni muvahhidlestirmelerindenden sana beriyim (yani seni birleyenlerden sana beriyim ben seni birleyemem) sozunu zikrettikten sonra soyle diyor: ISTE BU MUNAFIKLIGIN TA KENDISIDIR. Ve hallaci bir kac cumle sonra: PEYGAMBERLERIN DUSMANI, Diye vasiflandiriyor, ve hallac hakkinda uzunca konusuyor ve fesadlarini belirterek onun bir munafik oldugunu, dinle alakasi olmadigini, peygamberimiz sav zamanindaki munafiklardan bir farki olmadigini, kisaca kafir oldugunu belirtiyor.
Umarim bu kadar bilgi hakki arayan icin yeterlidir.
En dogrusunu Allah c.c. bilir.
Ebu Musa El-Medeni